ปลัด กทม.บรรยายแก่คณะดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกรุงเทพมหานคร บรรยายแก่คณะดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมระบุการบริหารงานกรุงเทพมหานคร จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศโดยตรง นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 จำนวนกว่า 200 คน ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานการบริหารราชการกรุงเทพมหานครว่า เป็นการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างของ กทม. รวมถึงนโยบาย ภารกิจ และโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการ ภายใต้การบริหารงานของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งในฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การบริหารงานจึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศโดยตรง ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า กทม.ได้ส่งข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรของ วปอ. โดยการคัดเลือกคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะความเป็นผู้นำ ซึ่งการเข้าศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่จะสามารถนำมาใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด