เด็กไทยเจ๋งครอง 1 เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ตามที่สสวท.ได้คัดเลือกและจัดส่งคณะผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจำปี 2552 จำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 10-22 กรกฎาคม 2552 ณ เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมนี

ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยทำได้ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน โดยทำคะแนนรวมได้เป็นอันดับที่ 7 ของโลกจากประเทศ ที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 104 ประเทศ จากฝีมือของ นายสุธี เรืองวิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองนายธนาตย์ คุรุธัช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน นายพงศ์ภัค ภูมิวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน นายศุภณัฐ คำตื้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน นายภควุฒิ จิรดิลก โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก เหรียญเงิน ดช.นิปุณ ปิติมานะอารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหรียญเงิน นางสาวนารี กล่าว

นางสาวนารี กล่าวต่อว่า การแข่งขันครั้งนี้ประเทศที่ทำคะแนนรวมได้เป็นอันดับ 1 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับ 2 คือญี่ปุ่น และอันดับ 3 รัสเซีย คณะผู้แทนประเทศไทยฯ จะเดินทางกลับถึงไทยในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552 เที่ยวบิน TG 923 เวลา 12.55 น. สสวท.จะมีพิธีต้อนรับคณะผู้แทนประเทศไทยฯ ตามกำหนดดังกล่าว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 5

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด