บอร์ดสปส.เห็นชอบขยายการคุ้มครองแรงงานนอระบบเป็น 5 กรณี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบขยายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จาก 3 กรณี เป็น 5 กรณี เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสังคม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม หรือ สปส.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ขยายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 จากให้การคุ้มครองใน 3 กรณี ประกอบด้วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และเสียชีวิต เป็น 5 กรณี โดยได้เพิ่มกรณีขาดรายได้จากการเจ็บป่วยและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลติดต่อกัน 3 วัน จะจ่ายเงินใ้ครั้งละ 1,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง และใน 1 ปี สามารถได้รับเงินกรณีขาดรายได้ไม่เกิน 2,000 บาท และชราภาพในรูปแบบเงินบำเหน็จ ส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตราดังกล่าวเจ็บป่วยก็สามารถใช้สิทธิจากบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง ทั้งนี้หากมีแรงงานนอกระบบสนใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 จำนวนกว่า 10,000 คนขึ้นไป กองทุนจะสามารถอยู่ได้ แต่หากมีจำนวนมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ก็เป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้ การดำเนินการในขั้นต่อไป ต้องมีการแก้กฎหมายกฤษฏีกามาตรา 6, 11 และ16 กรณีเพิ่มสิทธิประโยชน์จาก 3 กรณีเป็น 5 กรณี คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 3 เดือน ส่วนสาเหตุที่ไม่เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ด้านนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล โฆษก สปส. กล่าวว่า การขยายสิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพจะซ้ำซ้อนกับกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติของรัฐบาลหรือไม่ รัฐบาลต้องพิจารณาว่า จะให้หน่วยงานใดรับผิดชอบ แต่ในส่วนที่ สปส.พิจารณาเป็นส่วนที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ ตามนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ไว้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด