สถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดศรีสะเกษเตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพียงพอแก่ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดศรีสะเกษ เตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพียงพอแก่ประชาชน นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ในส่วนสถานีอนามัย โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้เตรียมพร้อมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ไว้เพียงพอแก่ประชาชน และยังได้จัดเตรียมช่องทางพิเศษที่แผนกผู้ป่วยนอก ไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดใหญ่ อันเป็นการป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการรีบเร่งสกัดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ลำพังเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านสาธารณสุข คงไม่เพียงพอต่อการสกัดกั้นโรค จึงจำเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือป้องกันตนเอง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด