''จุรินทร์''เปิดผลสอบทุจริตองค์การค้าฯ

พบผู้บริหารระดับสูงมีเอี่ยวถึง 4 ราย สั่ง''ชินภัทร''ตั้งกรรมการสอบวินัย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.ดร.สรรค์ วรอินทร์ ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการบริหารงานขององค์การค้า ของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ในช่วง ปี 2548-2549 ที่ถูกร้องเรียนว่า การบริหารงานส่อไปในทางทุจริต ได้สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ตนทราบว่า จากการสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีมูลความผิด 3 ประเด็น ได้แก่ 1.กรณีการรับฝากขายปุ๋ยให้แก่บริษัท 4 ภาคการเกษตร โดยมีการแก้ไขสัญญาร่วมค้าให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งถือว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์การค้าฯ ทำผิดระเบียบขององค์การค้าฯ โดยเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบตามกฎหมาย รวมทั้งไม่รักษาผลประโยชน์ให้แก่องค์การค้าฯ จึงถือว่ามีความผิดทางวินัย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า 2.กรณีการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการวางมัดจำการพิมพ์กล่องซีดีและแผ่นซีดี พบว่า มีการปล่อยปละละเลยโดยไม่มีการวางมัดจำตามเงื่อนไข และยังพิมพ์กล่องซีดีและแผ่นซีดีจนเสร็จ รวมทั้งส่งมอบสินค้าโดยไม่มีมาตรการควบคุมถือเป็นการกระทำที่บกพร่องต่อหน้าที่ทำให้องค์การค้าฯเสียประโยชน์ ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องมีความผิดทางวินัย และ 3.กรณีการรับจ้างพิมพ์สมุดโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุดรธานี พบว่า ปล่อยให้มีการทำผิดสัญญา โดยไม่พิมพ์ข้อความต่อต้านยาเสพติด จึงเป็นการผิดสัญญากับผู้จ้าง ทำให้องค์การค้าฯเสียหายประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งถือว่าผู้รับผิดชอบโดยตรงมีความผิดทางวินัย เนื่องจากมีพฤติการณ์ไม่ระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน และก่อให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงาน ส่วนกรณีการอนุมัติจ่ายเงิน จำนวน 23 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าไนกี้นั้น พบว่า เป็นการชำระหนี้ผูกพันตามกฎหมาย ไม่ถือว่ามีมูลความผิด

ผมได้มอบให้ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน สกสค.ไปตั้งคณะกรรมการสอบวินัย เพราะจากการรายงาน พบว่า มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับ 3 กรณีดังกล่าว จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนชัดเจน หลังจากสอบสวนทางวินัยแล้วคงมีตอบตามมาว่า มีความผิดทางวินัย หรือ ผิดทางอาญาด้วย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า เรื่องนี้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่ล่าช้า หรือทำให้คนผิดไม่ได้รับโทษ ใครผิดก็ต้องผิด ใครถูกก็ต้องถูก.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด