ไวรัสโคโรนา: ย้ายด่วนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดทางตรวจสอบกักตุนหน้ากาก

ไวรัสโคโรนา: ย้ายด่วนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดทางตรวจสอบกักตุนหน้ากาก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมการค้าภายใน นายวิชัย โภชนกิจ ให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมตรี เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบการกักตุนหน้ากากอนามัย ที่กลายเป็นที่วิจาณ์ของประชาชน

"นายกรัฐมนตรีจึงมีคตำสั่งให้นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี" เอกสารดังกล่าวระบุ

"เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้องโปร่งใส และเป็นธรรม"