เผยภาวะโลกร้อนต้นเหตุเปลี่ยนปลาทุกน่านน้ำตัวเล็กลง

สถาบันวิจัยการเกษตรและสิ่งแวดล้อมในเมืองลียง เผยผลการศึกษาระยะยาวกับปลาตามแม่น้ำ ลำธาร ทะเลบอลติกและทะเลเหนือมาวิเคราะห์ รวมทั้งทำการทดลองเรื่องแบคทีเรียและแพลงตอน พบว่า ปลาแต่ละชนิดมีน้ำหนักน้อยลงถึงครึ่งหนึ่งในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา และมีขนาดโดยเฉลี่ยเล็กลงถึงร้อยละ 60 นอกจากจะพบว่า ปลาในน่านน้ำยุโรปมีขนาดเล็กลงแล้ว ยังพบปัญหาเดียวกันนี้กับปลาในน่านน้ำสกอตแลนด์ด้วย สันนิษฐานว่า ภาวะโลกร้อนส่งผลอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตโดยรวม

ก่อนหน้านี้ เคยมีผลการศึกษาพบว่าปลาจะเปลี่ยนรูปแบบการย้ายถิ่นและการผสมพันธุ์เมื่อกระแสน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น และปลาที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำที่อุ่นมักเป็นปลาตัวเล็ก

คณะนักวิจัยชุดนี้นำผลการระยะยาวศึกษากับปลาตามแม่น้ำ ลำธาร ทะเลบอลติกและทะเลเหนือมาวิเคราะห์ รวมทั้งทำการทดลองเรื่องแบคทีเรียและแพลงตอนพบว่า ปลาแต่ละชนิดมีน้ำหนักน้อยลงถึงครึ่งหนึ่งในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา และมีขนาดโดยเฉลี่ยเล็กลงถึงร้อยละ 60 ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทั่วโลก แม้การจับปลาเพื่อการค้าและการพักผ่อนมีผลต่อประชากรปลา แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักเหมือนอุณหภูมิสูงขึ้นที่ทำให้ปลามีขนาดเล็กลง.-สำนักข่าวไทย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด