รมว.พม.พอใจโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่ 6 นำเด็กไทยที่ได้รับอุปการะจากครอบครัวต่างชาติกลับมาเยี่ยมบ้าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พอใจโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่ 6 นำเด็กไทยที่ได้รับอุปการะจากครอบครัวต่างชาติกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด พร้อมเผยครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทยมักอ้างภาวะเศรษฐกิจส่งเด็กคืนสถานสงเคราะห์ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับเด็กไทยพร้อมครอบครัวอุปถัมภ์ชาวต่างชาติกว่า 300 คนจาก 14 ประเทศที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่ 6 ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวอุปถัมภ์ชาวต่างชาตินำเด็กไทยกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงการติดตามผลการเลี้ยงดูเด็กด้วย ทั้งนี้ นายอิสสระ กล่าวว่า ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศประมาณ 1,800 คน โดยในแต่ละปีจะมีครอบครัวชาวต่างชาติและชาวไทยแสดงความจำนงขอรับอุปการะเด็กเฉลี่ยปีละ 500 คน ส่วนเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์มีจำนวนเฉลี่ยปีละกว่า 100 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่พบภายหลังการรับอุปการะนั้น ส่วนใหญ่จะพบมากในครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทยที่มักจะส่งเด็กคืนสถานสงเคราะห์ โดยอ้างว่าเด็กมีปัญหาจากอาการพิการหรือครอบครัวประสบภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสถานสงเคราะห์ก็พร้อมที่จะรับเด็กกลับมาดูแลต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด