สมาคมร้านขายยา ยันไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัยจาก กรมการค้าภายใน แม้แต่ชิ้นเดียว

สมาคมร้านขายยา ยันไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัยจาก กรมการค้าภายใน แม้แต่ชิ้นเดียว
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมร้านขายยาออกแถลงการณ์ กรณีระบุว่า ตามที่ปรากฎทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ว่า กรมการค้าภายใน ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่ สมาคมร้านขายยา วันละ 25,000 ชิ้น เพื่อจำหน่ายกับผู้ที่ต้องการนั้น สมาคมร้านขายยาขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า จนถึงขณะนี้ ทางสมาคมฯ ยังไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน เลยแม้แต่น้อย

ดังนั้น เพื่อความยุติธรรม และลดแรงกดดัน เพื่อให้สมาคมร้านขายยาที่มีสมาชิกทั่วประเทศ ช่วยลดช่องว่าง ช่วยแบ่งเบาภาระทางราชการ ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สมาคมร้านขายยา จึงขอเรียกร้อง ให้กรมการค้าภายใน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดส่งหน้ากากอนามัย ให้แก่ทางสมาคมฯ ตามที่ปรากฎเป็นข่าวด้วย

แถลงการณ์สมาคมร้านขายยา ไม่ได้รับหน้ากากจากกรมการค้าภายใน