อภ.การันตีการผลิตวัคซีน คาดปลายปีนี้มีวัคซีนหวัด 09

นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ขณะนี้อยู่ระหวางเตรียมพร้อมเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส เพื่อฉีดเข้าไข่ไก่ที่นำเข้าจากเยอรมนี จำนวน 350 ฟอง คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ จะสามารถเคลื่อนย้ายเชื้อไวรัสและไข่ไปผลิตที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐมได้ หากทุกขั้นตอนเป็นผลสำเร็จ จะได้วัคซีนเบื้องต้นเพื่อใช้ในการทดลองในสัตว์และคน ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผ่านกระบวนการทดลองการวิจัยว่าปลอดภัย และได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปลายปีนี้ ไทยจะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ใช้

ส่วนกรณีที่ประชาชนบางคนไม่มั่นใจการผลิตวัคซีนของไทยนั้น นพ.วิทิต ขอชี้แจงว่า ไทยมีประสบการณ์การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมาแล้วในระดับห้องปฏิบัติการ และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก เชื่อว่าหากขั้นตอนการผลิตวัคซีนไม่ผิดพลาด ก็จะเป็นผลสำเร็จเช่นกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด