วันที่ 19 กรกฎาคม 2552

เบลเยียม... ข่าวบุญควันหลงจากวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. พุทธศาสนิกชนชาวไทยและครอบครัวในเบลเยียมและประเทศใกล้เคียงประมาณ 200 คน รวมทั้งกงสุลอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ เลขานุการเอกฝ่ายกงสุลของสถานทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมทำบุญในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ที่วัดพุทธาราม เบลเยียม มีท่านมหาชินวงศ์ จารุวังโส เจ้าอาวาสเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ เข้าพรรษาปีนี้ มีคนไทย 8 คน ร่วมถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดในช่วงสุดสัปดาห์ และมีเด็กไทย 2 คน บวชเป็นสามเณรเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ และศึกษาปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนด้วย ไท ดูโต ขออนุโมทนา

ศรี.. แม้ประเทศนี้จะเป็นเมืองพุทธเหมือนบ้านเรา มีสายสัมพันธ์และความร่วมมือทางพระพุทธศาสนาร่วมกันมาอย่างสนิทแนบแน่นอยู่แล้ว แต่ศรีลังกาก็มีศาสนิกชนศาสนา อื่น ๆ ด้วย รวมทั้งอิสลามิกชน มีแม้กระทั่งโรงเรียนทางศาสนาอิสลาม ปลายเดือนที่แล้วเมื่อ 27 มิ.ย. คณะสถานทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งศึกษาอยู่ที่ Dharul Uloom-Al-Hashimiyya (Arabic College) เมือง Nawarapitiya Kandy ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากเมืองหลวงโขอยู่ ในโอกาสนี้ สถานทูตได้มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และอาหารไทยให้น้อง ๆ ทำให้น้อง ๆ นักเรียนไทยไกลบ้านยินดีและอบอุ่นใจมาก และได้ขอบคุณทางการไทยที่สนใจ เอาใจใส่ดูแลความเป็นอู่ของนักศึกษาไทยมุสลิม ถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม

สหราชอาณาจักร... สถานทูตไทย กรุงลอนดอน จัดทีมขึ้นเหนือออกไปให้บริการกงสุลสัญจร ที่กรุงเอดินบะระและเมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ ระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. มีคนไทยที่อาศัยอยู่ในสกอตแลนด์มาเข้ารับบริการด้านกงสุล เช่น ทำพาสปอร์ต จดทะเบียนแจ้งเกิดบุตรหลานและทำสูติบัตร การทำนิติกรณ์รับรองเอกสาร และขอรับคำปรึกษาต่าง ๆ เป็นต้น.

ไท ดูโต

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด