ออกหมายจับ "ปลอดประสพ" หลังเบี้ยวฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีถูกฟ้องอาญา ม.157

ออกหมายจับ "ปลอดประสพ" หลังเบี้ยวฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีถูกฟ้องอาญา ม.157
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (26 ก.พ. 63) – ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี เวลา 10.00 น. ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำ อ.1063/2558 ที่ นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายปลอดประสพ สุรัสวดี อายุ 75 ปี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

โดยโจทก์ยื่นฟ้อง พร้อมระบุพฤติการณ์สรุปว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 46 นายบรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น มีคำสั่งที่ 399/2546 แต่งตั้ง “นายวิฑูรย์” โจทก์ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนัก (นักวิชาการป่าไม้ 9) สำนักส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรสหกรณ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 46 แต่จากนั้นมีการตรา พ.ร.ฎ.โอนกรมป่าไม้ ไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลเมื่อลงราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 30 ก.ย. 46 ซึ่งขณะนั้นโจทก์ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองการอนุญาต กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่อมาวันที่ 1 ต.ค. 46 -12 พ.ย. 56 จำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกคำสั่งกระทรวงทรัพยากรฯ ที่ 287/2546 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 46 ให้ระงับการมอบหมายงานในหน้าที่ตามคำสั่งที่ 399/2546 ซึ่งแต่งตั้งโจทก์ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนัก (นักวิชาการป่าไม้ 9) โดยให้ถือว่าเป็นการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไว้ก่อน อันเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ เพื่อยังยั้งไม่ให้โจทก์ได้เลื่อนตำแหน่ง สาเหตุเนื่องจากโจทก์กับจำเลยมีเรื่องโกรธเคืองในเรื่องส่วนตัวกันมาก่อน

คดีนี้ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560 สั่งจำคุกนายปลอดประสพ 1 ปี และปรับ 20,000 บาท โดยให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี และให้จำเลยชดใช้เงินค่าเสียหายแก่โจทก์ 1.4 ล้านบาท

ขณะที่ ศาลอุทธรณ์สั่งเพิ่มโทษจำคุกจำเลยรวม 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ซึ่งนายปลอดประสพ จำเลยได้ประกันตัวระหว่างยื่นฎีกา ซึ่งศาลตีราคาหลักทรัพย์ 400,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

และในวันนี้เป็นการนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกมีการเลื่อนนัดฟังคำพิพากษามาแล้ว เมื่อถึงเวลานัด นายปลอดประสพ จำเลยไม่มาศาล โดยมีผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันนี้แทน พร้อมระบุเหตุผลว่ามีอาการป่วย แต่ศาลพิจารณาแล้วให้ยกคำร้องของนายปลอดประสพ จำเลย และมีคำสั่งให้ปรับนายประกันตามจำนวนประกัน 400,000 บาท พร้อมให้ออกหมายจับ นายปลอดประสพ สุรัสวดี จำเลย เพื่อมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในนัดต่อไปวันที่ 17 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น.