“Chiang Mai Pride 2020” พื้นที่สีสันแห่งความเท่าเทียม

“Chiang Mai Pride 2020” พื้นที่สีสันแห่งความเท่าเทียม

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน Chiang Mai Pride 2020 ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ “เสาร์ซาวเอ็ด” ประวัติศาสตร์ บาดแผล และความเจ็บปวดของกลุ่ม LGBTQ+ ที่เมื่อ 11 ปีที่แล้วพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงและการลดทอนความเป็นมนุษย์ที่ยังคงฉายชัดอยู่ในความทรงจำของทุกคน

"เสาร์ซาวเอ็ด” เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของกลุ่ม LGBTQ+ ในประเทศไทย อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การปิดล้อมกลุ่มผู้จัดงาน Gay Pride ที่เชียงใหม่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งนำไปสู่ความรุนแรงที่มีการขว้างปาก้อนหินและสิ่งของใส่กลุ่มผู้จัดงานที่รวมตัวกันอยู่ในพุทธสถานเชียงใหม่ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายคน แม้จะใช้สันติวิธีเข้าสู่กับความรุนแรง แต่กลุ่มผู้ต่อต้านก็ยังเรียกร้องให้คณะผู้จัดงานคลานเข่าออกมาขอโทษและห้ามจัดงาน Gay Pride ที่เชียงใหม่อีก 1500 ปี

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นอคติที่มีต่อกลุ่ม LGBTQ+ ในสังคมไทย ซึ่งพวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับความเกลียดชังและความรุนแรงในทุกรูปแบบ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และคำพูด นั่นจึงทำให้คณะผู้จัดงาน Gay Pride ในครั้งนั้น ตัดสินใจเลือกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันยุติความรุนแรงต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Stop Violence Against LGBTQs Day)” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเท่าเทียมทางเพศ ที่ไม่ใช่เพื่อกลุ่ม LGBTQ+ เท่านั้น แต่เพื่อทุกคนในสังคม

งาน Chiang Mai Pride ถือเป็นงานไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว และไพรด์ไม่ใช่พื้นที่เฉพาะสำหรับ LGBTQ+ เท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ของทุกคนที่จะมาร่วมสนุกสนานและแสดงพลังความเชื่อเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ นอกจากขบวนไพรด์ที่เต็มไปด้วยสีสันของกลุ่ม LGBTQ+ และผู้สนับสนุน ยังมีกิจกรรมจุดเทียนรำลึกถึงเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง และงานเสวนาซึ่งในปีนี้มาในหัวข้อเรื่อง “ก้าวต่อไปเพื่อยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการที่จะยุติความรุนแรงทุกรูปแบบต่อกลุ่ม LGBTQ+

แม้เราทุกคนจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็ไม่มีใครสมควรได้รับความรุนแรงเพราะความแตกต่างทางเพศ และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะลุกขึ้นและยืนหยัดเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นเพื่ออนาคตข้างหน้าจะไม่มีใครต้องเจ็บปวดเพราะอคติทางเพศอีกต่อไป

Happy Chiang Mai Pride 2020!