ถ่ายทอดสด การลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ถ่ายทอดสด การลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ติดตามชมการถ่ายทอดสด การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

โดยฝ่ายค้านล็อกเป้าอภิปราย 6 รัฐมนตรี ดังนี้

  1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
  3. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
  4. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย
  5. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  6. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์