เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน ยอมไม่ใช้คำว่า "เชื้อเจ้า" ทำแบรนด์ แต่ถามกลับควีนเป็นเจ้าของคำนี้หรือ

เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน ยอมไม่ใช้คำว่า "เชื้อเจ้า" ทำแบรนด์ แต่ถามกลับควีนเป็นเจ้าของคำนี้หรือ

เจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซ็กซ์ และนางเมแกน มาร์เคิล ดัชเชสแห่งซัสเซ็กส์ ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ระบุว่า จะยอมปลดคำว่า "เชื้อเจ้า" (Royal) ออกจากแบรนด์ "เชื้อเจ้าซัสเซ็กซ์" (Sussex Royal) หลังจากพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้คำดังกล่าว ในการสร้างแบรนด์ส่วนพระองค์ของเจ้าชายแฮร์รีและนางเมแกน

อย่างไรก็ตาม ในแถลงการดังกล่าว มีการกราบบังคมทูลถามกลับไปยังพระราชินีว่า การที่ไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้น พระราชินีทรงเป็นเจ้าของคำว่า "เชื้อเจ้า" อย่างนั้นหรือ

"แม้พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ และรัฐบาล ไม่ได้มีสิทธิ์อนุญาตหรือห้ามไม่ให้ใช้คำว่า 'เชื้อเจ้า' ในต่างประเทศ ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ก็จะไม่ใช้คำว่า 'เชื้อเจ้าซัสเซ็กซ์' หรือคำที่คล้ายกับคำว่าเชื้อเจ้าในประเทศใดๆ ทั้งในสหราชอาณาจักรและในต่างประเทศ เมื่อการเปลี่ยนผ่านนี้เกิดขึ้นในต้นปี 2563" แถลงการณ์ ระบุ

นอกจากนี้ เจ้าชายแฮร์รีและนางเมแกน ระบุว่า จะปิดสำนักงานส่วนพระองค์ในพระราชวังบัคกิงแฮมด้วย ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับพนักงานที่ถวายงานมาโดยตลอด

การที่พระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร ไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เจ้าชายแฮร์รีและนางเมแกนใช้คำว่า "เชื้อเจ้าซัสเซ็กซ์" สร้างแบรนด์เชิงพาณิชย์ นับเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อคู่รักแห่งราชวงศ์อังกฤษคู่นี้ ที่ประกาศว่าจะลดบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูง และจะไม่พึ่งพาเงินจากราชวงศ์ ก่อนย้ายไปใช้ชีวิตร่วมกันที่ประเทศแคนาดา