รมว.วิทย์ฯ เผย ได้แนวทางและคำแนะนำใหม่ๆ ด้านการป้องกันหวัดใหญ่ 2009 จากการประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยผลประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ ได้แนวทางและคำแนะนำใหม่ๆ ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือทางวิชาการด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ จากอิมพีเรียลคอลเลค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษว่า ในการประชุมดังกล่าวได้พบปะหารือกับ เซอร์ลอยด์ แอนเดอร์สัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลค และ นายมิชิโร ชิมา ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก โดยได้พูดคุยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และประเทศอังกฤษ โดยคุณหญิงกัลยา กล่าวว่า เซอร์ลอยด์ แอนเดอร์สัน ได้เล่าถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศอังกฤษว่า มีการระบาดพร้อมๆ กับประเทศไทย แต่มาตรการในการป้องกันของประเทศอังกฤษอาจจะมีความแตกต่างจากประเทศไทยตรงที่ไม่ได้ใช้การปิดโรงเรียน ปิดโรงภาพยนตร์ แต่ใช้วิธีการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยมีการติดตามพฤติกรรมของผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศอังกฤษ และมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 และทำการจำแนกกลุ่มผู้ป่วย เช่น กลุ่มที่ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว แต่สามารถหายเองได้ภายใน 1 สัปดาห์ เนื่องจากร่างกายมีภูมิคุ้มกัน 2.ประเภทที่มีโรคอื่นแทรกซ้อน จึงทำให้มีอาการติดเชื้อไข้หวัดแสดงชัดเจน บางครั้งร่างกายทรุดหนักอาจถึงขั้นเสียชีวิตแต่จำนวนนี้ไม่ได้มีมากนัก โดยทางรัฐบาลอังกฤษไม่ได้ประกาศเตือนภัย และไม่ได้แจ้งจำนวนของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย หรือผู้ที่เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ 2009 ทำให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกมากนัก ส่วนผู้ที่ติดเชื้อจะได้รับสิทธิให้หยุดเรียน หยุดทำงาน และไม่ต้องเดินทางไปตรวจโรค หรือรับยาที่โรงพยาบาล แต่จะมีแพทย์พยาบาลมาตรวจรักษาถึงบ้าน และให้ญาติหรือเพื่อนไปรับยาแทน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และไม่ต้องให้ผู้ป่วยไปรวมกันเป็นจำนวนมากในโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นแหล่งที่แพร่เชื้อและติดเชื้อได้ง่ายที่สุด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในสัปดาห์นี้ทางรัฐบาลอังกฤษ เตรียมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศประมาณ 60 ล้านโดส คุณหญิงกัลยา ยังกล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ในประเทศไทยว่า ขณะนี้กำลังรอเชื้อต้นแบบจากประเทศรัสเซีย เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันที่โรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือจากเซอร์ลอยด์ แอนเดอร์สัน และ นายมิชิโร ให้เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ในการป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ในเรื่องของการผลิตวัคซีน โดย เซอร์ลอยด์ แอนเดอร์สัน และ นายมิชิโร ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทที่ผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 จำหน่าย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ให้กับประเทศไทยเพื่อเตรียมจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด