วธ.จับมือ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดสัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทยในวาระครบรอบ 200 ปีวันคล้ายวันประสูติ พระ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดสัมมนาปัญหาการใช้ภาษาไทยเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาปราชญ์และกวีในวาระครบรอบ 200 ปี วันคล้ายวันประสูติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทยโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 7 สิงหาคม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่องคการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบ 200 ปี วันคล้ายวันประสูติ ในสาขาปราชญ์ และกวี ประจำปี 2551 2552 แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง และภูมิภาค อาทิ ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางรากฐานการใช้ภาษาไทย ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ สำหรับหัวข้อของการสัมมนาจะนำประเด็นปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ตลอดจนหลักการอ่าน การเขียนภาษาไทย ซึ่งปัจจุบันเยาวชนมักใช้กันอย่างไม่ถูกต้อง จนทำให้ภาษามีความผิดเพี้ยนไปจากเดิม พร้อมกับนำหลักการใช้ภาษาไทยจากหนังสือจินดามณี เล่ม 2 ที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงประพันธ์ไว้มาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พร้อมกับนิทรรศการวิวัฒนาการแบบเรียนและตัวอักษรไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 คลินิกหมอภาษา และกิจกรรมต่างๆ มากมาย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด