ไวรัสโคโรนา: ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส เสียชีวิต 2 คน

ไวรัสโคโรนา: ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส เสียชีวิต 2 คน

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิภาพ ญี่ปุ่น แถลงวันนี้ (20 ก.พ.) ว่าผู้โดยสารเรือสำราญไดมอนด์ ปรินเซส เสียชีวิตแล้ว 2 คน จากโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งทั้ง 2 รายมีอายุระหว่าง 80-89 ปี และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพศใดหรือสัญชาติใด

เหตุนี้ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่นจากโรคไวรัสโคโรนาเพิ่มมาอยู่ที่ 3 คน ซึ่งผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นผู้หญิงชาว จ.คานางาวะ อายุหลัก 8 (80-89 ปี) เช่นกัน โดยเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา และไม่พบประวัติว่าเดินทางไปประเทศจีนในช่วงก่อนเสียชีวิต