โพลล์เผยปชช.ผวาหวัด09รุนแรงจี้รบ.-เอกชนเร่งคุมด่วน

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. "สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่มีความคิดเห็นต่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทย จำนวน 1,194 คน ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค. 2552 ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 91.67 เห็นว่า สถานการณ์ของโรคไข้หวัด 2009 ณ วันนี้ มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะเชื้อไข้หวัดมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.25 ที่ไม่แน่ใจ โดยให้เหตุผลว่า การนำเสนอข่าวของสื่อต่าง ๆ ในขณะนี้อาจทำให้ดูเหมือนว่ารุนแรง เพราะทุกสื่อมีการนำเสนอข่าวนี้เหมือนกันหมด

ส่วนความรู้สึกของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด 2009 ร้อยละ 82.29 ระบุน่ากลัว เพราะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เป็นเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจ ทำให้เป็นปอดบวม ร้อยละ 17.71 ระบุไม่น่ากลัว หากรู้จักป้องกันตัวเองอย่างถูกวิธี หมั่นออกกำลกาย กินอาหารที่มีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามข้อแนะนำที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมา ฯลฯ สาเหตุที่ทำให้จำนวนตัวเลขการเสียชีวิตและยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 25.74 ระบุประชาชนไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าที่ควร ร้อยละ 24.75 ระบุมาตรการของรัฐยังไม่รัดกุม ร้อยละ 19.31 ระบุมีการปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงบางประการ

สำหรับความเห็นที่รัฐบาลประกาศสั่งปิดโรงเรียนกวดวิชา 15 วัน ร้อยละ 68.75 ระบุไม่ได้ผล เพราะการแพร่ระบาดไม่ได้มีเฉพาะแค่ ร.ร.กวดวิชาเท่านั้น ห้างสรรพสินค้า สถานที่ทำงาน หรือตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีคนอยู่จำนวนมากก็มีภาวะเสี่ยงเช่นกัน เป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ร้อยละ 31.25 เห็นว่าได้ผล เพราะ ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่กำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ร้อยละ 89.58 เห็นว่ามาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลประกาศออกมายังไม่เพียงพอ มีเพียงร้อยละ 10.42 เท่านั้น ระบุเพียงพอ ส่วนมาตรการที่ประชาชนอยากให้รัฐบลประกาศออกมาเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและยับยั้งการเสียชีวิต ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการป้องกันตัวให้มากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลความจริง ทั้งตัวเลขการเสียชีวิตและยอดผู้ติดเชื้อ ปิดทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน เป็นต้น

ด้านความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหา ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.47 เชื่อมั่นแพทย์ไทย และให้คะแนน 7.41 จากเต็ม 10 คะแนน ร้อยละ 38.30 เชื่อมั่นรัฐบาล ให้คะแนน 6.59 และร้อยละ 31.91 เชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุข ให้คะแนน 5.59 นอกจากนี้ ร้อยละ 60.32 เห็นด้วยไทยจะผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เอง และควรเร่งดำเนินการ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด