PM 2.5 ยังไม่จาง เชียงใหม่ติดอันดับ 5 อากาศแย่ที่สุดในโลก

PM 2.5 ยังไม่จาง เชียงใหม่ติดอันดับ 5 อากาศแย่ที่สุดในโลก
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

ค่า AQI ที่มาจาก Air Quality Index หรือดัชนีคุณภาพอากาศ กำหนดให้ "เชียงใหม่" ในช่วงเที่ยงวันของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ค่า PM 2.5 อยู่ในอันดับ 5 ของโลก เมื่อว่าด้วยเมืองที่มีมลพิษมากที่สุด โดยค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 168

เว็บไซต์ AirVisual ที่จัดอันดับดัชนีคุณภาพอากาศทั่วโลกระบุเอาไว้เช่นนั้น และก่อนหน้านั้นแค่ 1 วัน หรือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เชียงใหม่ก็อยู่ในอันดับ 8 ของโลกในหัวข้อเดิมอีกด้วย

เหนือกว่าเชียงใหม่ขึ้นไปใน 3 อันดับแรกกับเมืองที่มลพิษ PM2.5 มากที่สุดในโลก ได้แก่ เมืองเดลี อินเดีย กับค่าดัชนีที่ 311 ต่อมาคือเมืองธากา บังกลาเทศ ดัชนีสภาพอากาศอยู่ที่ 247 และกาฐมาณฑุ เนปาล ดัชนีอยู่ที่ 222

รับกันกับรายงานสถานการณ์หมอกควันหรือ PM2.5ในภาคเหนือของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า สถานการณ์คุณภาพอากาศทางแถบภาคเหนือของไทยอยู่ในขั้น "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ"

ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีถึง 15 พื้นที่ที่ถูกจัดให้เป็นเขตสีส้ม หรือพื้นที่ที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนพื้นที่สีแดง มี 2 แห่งด้วยกัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพคนแล้ว

มาตรการที่ตามมาจากภาครัฐ คือย้ำอีกครั้ง และขอกันอีกรอบ ให้ "งด" และ "หยุด" การเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ