โพลชี้คนสนใจซักฟอก 6 รัฐมนตรี เบื่อ ส.ส.กดบัตรแทนกัน

โพลชี้คนสนใจซักฟอก 6 รัฐมนตรี เบื่อ ส.ส.กดบัตรแทนกัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

"สวนดุสิตโพล" ปชช. เบื่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมือง แนะรัฐบาลแก้ปัญหาให้รวดเร็ว เร่งสร้างผลงาน

สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,222 คน เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อถามถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆทางการเมือง ณ วันนี้ที่ประชาชนสนใจ พบว่า ร้อยละ 39.047 ระบุ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี รองลงมาร้อยละ 29.59 ระบุ การบริหารงานของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ร้อยละ 25.47 ระบุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การระบาดของไวรัส เหตุกราดยิงที่โคราช

ทั้งนี้เมื่อถามถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆทางการเมือง ณ วันนี้ที่ประชาชนเบื่อหน่าย ร้อยละ 41.77 ระบุ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมือง เสียบบัตรแทนกัน รองลงมา ร้อยละ 38.58 ระบุ ทำงานล่าช้า ไม่มีผลงาน ร้อยละ 21.73 ระบุ ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลการทะเลาะเบาะแว้ง ขณะที่ ผลงานหรือเรื่องราวที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาล ในความคิดเห็นของประชาชน ร้อยละ 33.59 ระบุ ต้องแก้ปัญหาให้รวดเร็ว สร้างผลงาน เช่น ฝุ่น PM 2.5 ไวรัส COVID19 รองลงมาร้อยละ 28.17 ระบุ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการค้าการลงทุน ร้อยละ 24.55 ระบุ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นประชาธิปไตย

ทั้งนี้เมื่อถามถึงผลงานหรือเรื่องราวที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของรัฐบาล ในความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ร้อยละ 43.18 ระบุ แก้ปัญหาล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เห็นผลงานเป็นรูปธรรม รองลงมาร้อยละ 34.05 ระบุ การรับมือกับเหตุการณ์ร้ายแรงต่าง ๆ ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 20.19 ระบุ การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด จริงจัง เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นกลาง