ไวรัสโคโรนา: แนะออกมาตรการหนุนท่องเที่ยว หลังต่างชาติหายเพราะ COVID-19

ไวรัสโคโรนา: แนะออกมาตรการหนุนท่องเที่ยว หลังต่างชาติหายเพราะ COVID-19
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มาตรการที่ภาครัฐออกมาในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขาดหายไป ซึ่งจะช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ในระยะสั้น

แต่ในระยะยาวจะต้องใช้มาตรการที่เร่งสร้างความเชื่อมั่นภาคการท่องเที่ยวให้กลับมา โดยเน้นที่ประเด็นการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมีความปลอดภัย รวมทั้งแผนรองรับหากนักท่องเที่ยวจีนกลับมาฟื้นตัวหลังปัญหาคลี่คลาย

ส่วนมาตรการทางภาษีเพิ่มเติมนั้น เชื่อว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้บ้าง แต่คงต้องรอความชัดเจนว่ามาตรการที่ออกมาจะเป็นอย่างไร