ขั้วโลกใต้อุณหภูมิเกิน 20 องศาเซลเซียส ครั้งแรกในประวัติศาสตร์!

ขั้วโลกใต้อุณหภูมิเกิน 20 องศาเซลเซียส ครั้งแรกในประวัติศาสตร์!

อุณหภูมิบนทวีปแอนตาร์กติกา ที่ตั้งอยู่ที่ขั้วโลกใต้ สูงขึ้นมาอยู่ที่ 20.57 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการวัดอุณหภูมิที่เกิน 20 องศาเซลเซียสครั้งแรกของทวีปดังกล่าว ตั้งแต่มีการบันทึก

ส่วนผู้ที่วัดอุณหภูมินี้ได้คือคณะนักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิล ที่ฐานวิทยาศาสตร์บนเกาะเซเมอร์ บริเวณปลายสุดทางเหนือของทวีปดังกล่าว ที่ใกล้กับชายฝั่งใต้สุดของประเทศชิลี

อุณหภูมิ 20.57 องศานี้ ยังสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดของทวีปที่เคยวัดได้เมื่อปีเดือน ม.ค. 2525 ที่ 19.8 องศาเซลเซียสเสียด้วยซ้ำ

การเคลื่อนไหวนี้ได้รับความสนใจมาก เพราะไม่กี่วันก่อนหน้า คือวันที่ 7 ก.พ. เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่สถานีวิจัยของนักวิทยาศาสตร์อาร์เจนตินา บนทวีปแอนตาร์กติกา ก็วัดอุณหภูมิได้สูงถึง 18.3 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้บนพื้นทวีปแอนตาร์กติกา

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขอุณหภูมิเหล่านี้ยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเสียก่อน ถึงอย่างนั้น ก็สอดคล้องกับแนวโน้มอุณหภูมิที่วัดได้จากจุดอื่นอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ที่สูงขึ้นเกือบ 3 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม