ก.แรงงาน เปิดฝึกทำเจลล้างมืออนามัยต้นทุนต่ำรับมือโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอบรมทำเจลล้างมืออนามัยต้นทุนต่ำ รับมือโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการทำเจลล้างมืออนามัย ต้านภัยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน กทม. ว่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยและต้องการผลิตเจลล้างมืออนามัยต้นทุนต่ำและได้มาตรฐาน ซึ่งต้นทุนการผลิตเพียง 400 บาทสามารถผลิตเจลล้างมือได้ถึง 10 กิโลกรัมทำให้ประหยัดเงินได้ถึง 1,000 บาท ทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเปิดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ก็สามารถทำได้โดยจะต้องไปขอใบรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อ.ย. ก่อน เพื่อรับประกันว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิตมีส่วนผสมดังนี้ คือ คาร์โบพอล หรือ เจล เดต้าโนโลมีน แอลกอฮอล์ ซินสิลีน คีโมพอล อาทิ 40 พีทีออย และน้ำมันหอมระเหย หาซื้อได้ง่ายตามร้าน เคมีภัณฑ์ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับการอบรมได้ที่ศูนย์และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงทั่วประเทศ ส่วนใน กทม.สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน กทม.หมายเลขโทรศัพท์ 02-2476606

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด