สสจ.มุกดาหาร ประชุมทีมแพทย์รับมือการระบาดไข้หวัด 2009 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประชุมทีมแพทย์ประจำโรงพยาบาลทุกอำเภอ รับมือการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นายแพทย์สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะมิสเตอร์ไข้หวัดใหญ่ 2009 เรียกประชุมทีมแพทย์ผู้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 7 อำเภอ พร้อมด้วยทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อมอบนโยบายและรับทราบสถานการณ์ของการระบาดในแต่ละพื้นที่ เพื่อรับมือการระบาดของโรคที่อาจมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มมาตรการด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน มีการจัดทีมแพทย์ พยาบาล อสม.ลงพื้นที่ ให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด