คนรุ่นใหม่กับการสร้างแบรนด์

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

 

 

กำหนดการสัมมนา
"คนรุ่นใหม่กับการสร้างแบรนด์"
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
หอประชุม สนม สุทธิพิทักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


08.30 น. - 09.00 น. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและสื่อมวลชนลงทะเบียน พร้อมชมบูธกิจกรรมบริเวณงาน
09.00 น. - 09.10 น. ตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กล่าวเปิดงาน
09.10 น. - 10.30 น. พิธีกรกล่าวนำเข้าสู่งานและเชิญวิทยากรสู่เวที
คุณศันสนีย์ อนุชิตไพลิน
พิธีกรรายการ SME Thailand ทางช่อง Nation Channel TTV1
สัมมนาช่วงที่ 1 ในห้อข้อ "Success Story และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์"
วิทยากร โดย
คุณมณฑล มังกรกาญจน์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายโครงการสินค้า ไอที Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ อีเวนท์ เอเจนซี่ จำกัด (มหาชน)
คุณชนินทร์ วานิชวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
คุณปีเตอร์ ทวีผลเจริญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แด๊ดดี้ โด (ประเทศไทย) จำกัด
10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 11.45 น. สัมมนาช่วงที่ 2 วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ
คำจำกัดความ "แบรนด์ที่ดี" ในความคิดของคนรุ่นใหม่
อุปสรรคสำคัญในการสร้างแบรนด์และวิธีการแก้ปัญหา
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
จุดอ่อนและจุดแข็งในแบรนด์ของแต่ละท่าน
เคล็ดลับการสร้างแบรนด์ภายใต้งบประมาณจำกัด
"คนกับแบรนด์" หรือ "โปรดักส์กับแบรนด์" สัมพันธ์กันอย่างไร
11.45 น. - 11.50 น. วิทยากรตอบข้อถาม - ตอบผู้เข้าร่วมสัมมนา
11.50 น. - 12.00 น. มอบของที่ระลึกให้วิทยากรและถ่ายรูปบนเวทีร่วมกัน