ไวรัสโคโรนา: ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกแซงซาร์ส! แนวโน้มยังเพิ่มต่อเนื่อง

ไวรัสโคโรนา: ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกแซงซาร์ส! แนวโน้มยังเพิ่มต่อเนื่อง

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบอู่ฮั่น ที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั่วโลก อยู่ที่ 813 คน สูงกว่าจำนวนผู้ป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ที่ระบาดเมื่อปี 2545-2546 ที่มีผู้เสียชีวิตทั่วโลก 774 คน

หากนับตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (7 ก.พ.) จนถึงวันนี้ มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มขึ้น 81 คน และถ้าหากนับรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกในขณะนี้ จะพบว่า ส่วนใหญ่ หรือ 780 คน อยู่ในมณฑลหูเป่ย์ ที่เป็นที่ตั้งของเมืองอู่ฮั่น ที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคนี้ ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้เสียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่ ยังคงที่อยู่ที่ 2 คน คือที่ฮ่องกง 1 คน และฟิลิปปินส์ 1 คน

ส่วนประเทศที่มีจำนวนสะสมของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สูงที่สุดรองจากจีน นับตั้งแต่มีการระบาด คือ ญี่ปุ่นที่ 89 คน ตามมาด้วยสิงคโปร์ 40 คน และไทย 32 คน