ผอ.สพท. ระนอง ยืนยันมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เพียง 1 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ยืนยันมีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เพียง 1 ราย ส่วนจะมีการปิดโรงเรียนหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น ๆ นายเจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง กล่าวว่า ขณะนี้มีนักเรียนในสังกัดที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพียงหนึ่งรายเท่านั้น ซึ่งหายเป็นปกติแล้ว และอยู่ระหว่างสังเกตุอาการหนึ่งราย ส่วนโรงเรียนที่พบนักเรียนป่วยได้ให้ทำความสะอาดใหญ่ หรือ Big Cleaning Day ไปแล้วรวมทั้งโรงเรียนอื่น ๆ ด้วยทุกโรง โดยเฉพาะอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นักเรียนใช้ร่วมกัน ส่วนการจะปิดโรงเรียนหรือไม่ เป็นอำนาจของ ผอ.สถานศึกษาที่สามารถพิจารณาเองได้ตามความเหมาะสมเพราะมีอำนาจสั่งปิดได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน สำหรับมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในกลุ่มนักเรียน เมื่อคัดกรองพบนักเรียนต้องสงสัยป่วยไข้หวัดให้กลับบ้านทันที พร้อมทั้งให้ใส่หน้ากากอนามัยและประสานไปยังหน่วยงานของสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ พร้อมทั้งให้ครูความรู้แก่นักเรียน และผู้ปกครองด้วย นอกจากนี้ ให้โรงเรียนเปิดสอนวิชาการงานอาชีพ ซื้อผ้ามาตัดเย็บผ้าปิดปากปิดจมูกใช้เองได้ โดยถือว่าเป็นการฝึกอาชีพการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้ประสานไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีความต้องการผ้าปิดปากปิดจมูกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด