กระแสไอที

***เปิดบริการ ระบบคำนวณค่าขนส่งอัตโนมัติ

บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซ ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุดคือ ระบบคำนวณค่าขนส่งอัตโนมัติ ที่ช่วยให้ร้านค้าที่ใช้บริการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย TARADquickweb.com สามารถคำนวณค่าขนส่งเบื้องต้นในการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย ซึ่งจะช่วยร้านค้าในการบริหารต้นทุนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อมีผู้เข้ามาซื้อสินค้ากับทางร้านค้า ทางร้านสามารถแจ้งถึงค่าขนส่งที่ร้านค้าเรียกเก็บได้ทันที ทำให้ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

*** แต่งตั้งที่ปรึกษา

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ฯ ผู้ให้บริการและเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจและเทคโนโลยีชั้นนำ หนึ่งในบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ประกาศแต่งตั้ง ดร.ปีเตอร์ ไทเช็น เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยปีเตอร์จะเข้ามาช่วยเสริมงานในการให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มที่กำลังขยายตัวเป็นที่ต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากจะดูแลภาคการบริการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าแล้ว ดร. ปีเตอร์ จะรับผิดชอบการบริหารจัดการองค์กรภายในฝ่ายทั้งในเรื่องการบริการลูกค้าและด้านการตลาดด้วยอีกส่วนหนึ่ง

** ทุ่มงบ 200 ล.ทำวิจัย

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือ TRIDI เปิดเผยว่า ในปี 2552 นี้ TRIDI จะเร่งระดมความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ประเทศไทย ในปีนี้ TRIDI ได้งบประมาณเพื่อพัฒนางานวิจัย พัฒนาอุปกรณ์และบุคลากร จากกทช.กว่า 200 ล้านบาท เพื่อแบ่งการพัฒนาออกเป็นส่วนของงานวิจัย งานอุตสาหกรรม และสนับสนุนเป็นทุนประเภทต่างๆ สำหรับพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมภายในประเทศต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด