กกต.คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ประชาธิปัตย์เหลือ 19-ส้มหล่นไปโผล่ที่ไทรักธรรม

กกต.คำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ประชาธิปัตย์เหลือ 19-ส้มหล่นไปโผล่ที่ไทรักธรรม
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว เรื่อง การประกาศผลการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยมีใจความสำคัญระบุว่า

ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ โดยศาลเห็นว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกรณีหาเสียงเลือกตั้งด้วยการหลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายชาติชายเป็นเวลา 10 ปี

ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงมีมติให้คำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมีวิธีการคำนวณตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 131 วรรคสอง ดังนี้

  1. นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่ทุกพรรคการเมืองส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 ใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 มาเป็นฐานในการคำนวณหา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรคประชาชนปฏิรูปด้วย
  2. การคำนวณเพื่อหา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องนำคะแนนของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ จำนวน 19,711 คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ ในการคำนวณเพื่อหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
  3. คำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 129 วรรค 4 และวรรค 5 ปรากฏผลการคำนวณที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

3.1 พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ลดลงจากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 20 คน เหลือจำนวน 19 คน

3.2 พรรคไทรักธรรมได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ จำนวน 1 คน จากเดิมที่ไม่ได้รับการจัดสรร คือ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

อย่างไรก็ตาม ไม่นำผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 และจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 มาคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ เนื่องจากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ต้องคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่

สำหรับ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค นั้น เคยหลุดจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพราะการคำนวณ ส.ส.มาครั้งหนึ่งแล้ว หลังเข้าทำหน้าที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เพียง 3 วัน เช่นเดียวกับครั้งนี้ที่ นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับการเลื่อนลำดับขึ้นมาทำหน้าที่แทนนายกรณ์ จาติกวณิช ที่ลาออกไป ต้องหลุดจากตำแหน่ง ส.ส. ทั้งที่เพิ่งเดินทางเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมานี้เอง