ประมง จ.ตราด พัฒนาศักยภาพการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กับอาสาสมัครประมง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประมง จ.ตราด พัฒนาศักยภาพการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กับอาสาสมัครประมง (15 ก.ค. 52) นายชัชวาล วุฒิเมธี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประมงในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์กับเกษตรกร ว่า อาสาสมัครประมงนับเป็นบุคคลที่สำคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประมงที่มีอยู่จำกัด ในการเผยแพร่ความรู้ และเทคโนโลยี ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป้องกันและรักษาโรคสู่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการแจ้งภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ในกรณีที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประมงในด้านการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ จึงนับว่ามีความสำคัญ ทางสำนักงานประมงจังหวัดตราดจึงจัดอบรมในเรื่องนี้ให้กับอาสาสมัครประมง โดยเน้นให้ความรู้การสื่อสารกับเกษตรกรและการสื่อสารกับภาครัฐ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวอาสาสมัครประมงเอง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด