ไทยสอบตกคอร์รัปชัน! อันดับปีนี้ร่วงหลุด 100 แถมเจอเวียดนามแซงกระจุย

ไทยสอบตกคอร์รัปชัน! อันดับปีนี้ร่วงหลุด 100 แถมเจอเวียดนามแซงกระจุย
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เผยแพร่คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI : CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019) หรือ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน โดยได้ทำการสำรวจจาก 180 ประเทศ พบว่า

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 101 โดยมีคะแนนอยู่ที่ 36 คะแนน โดยค่าคะแนนมีตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชันมากที่สุด) - 100 (คอร์รัปชันน้อยที่สุด) ขณะที่คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด อยู่ที่ 43 คะแนน

 

ขณะที่อันดับ 1 ของปี 2019 ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ และ เดนมาร์ก โดยมีคะแนนอยู่ที่ 87 คะแนนเท่ากัน ตามมาด้วยฟินแลนด์ เป็นอันดับ 3 ได้ 86 คะแนน ส่วนอันดับ 4 ได้แก่ สิงคโปร์ สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 85 คะแนน

ส่วนประเทศที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ โซมาเลีย อยู่ที่ 9 คะแนน สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 12 คะแนน และ ซีเรีย 13 คะแนน

อนึ่ง สำหรับค่าคะแนนดัชนี CPI ปี 2018 ประเทศที่ได้อันดับความโปร่งใสสูงสุด คือ เดนมาร์ก ได้ 88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ที่น่าสนใจคือ เมื่อปีก่อนประเทศไทยได้ 36 คะแนน อยู่ลำดับที่ 99 ก่อนจะร่วงลงมาอยู่อันดับ 101 ในปีนี้ แต่เวียดนามขยับจากอันดับ 117 กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ 96 ได้เลยทีเดียว