จีนเปิดสะพานยักษ์ข้ามหุบเขาเชื่อม 3 มณฑล ย่นเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงครึ่ง เหลือ 1 นาที

จีนเปิดสะพานยักษ์ข้ามหุบเขาเชื่อม 3 มณฑล ย่นเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงครึ่ง เหลือ 1 นาที
Xinhua

สนับสนุนเนื้อหา

เฉิงตู, 21 ม.ค. (ซินหัว) — สะพานยักษ์พาดข้ามหุบเหวลึก เชื่อม 3 มณฑลทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดให้รถยนต์โดยสารวิ่งแล่นผ่านหลังก่อสร้างเสร็จสิ้น เมื่อวันอังคาร (21 ม.ค.) ที่ผ่านมา

“สะพานสามมณฑลจีหมิง” (Jiming Three Province Bridge) เป็นสะพานคอนกรีตกลางหุบเขาอูเหมิงที่มีแม่น้ำซื่อสุ่ยทอดยาวอยู่ข้างล่าง ตั้งตระหง่านเชื่อมสองฟากฝั่งของเทือกเขาสูงชัน ที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดน 3 มณฑล ได้แก่ ซื่อชวน (เสฉวน) อวิ๋นหนาน (ยูนนาน) และกุ้ยโจว

เจี่ยงจงเฉียว ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสะพานฯ ระบุว่าสะพานแห่งนี้กว้าง 11.5 เมตร และยาว 286.4 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งแก่ประชาชนใน 12 ตำบลของ 8 อำเภอ

สะพานแห่งใหม่นี้เชื่อมพื้นที่ยากจนในอำเภอซวี่หย่งของเสฉวน อำเภอเจิ้นสยงของยูนนาน และเขตชีซิงกวนของกุ้ยโจว นับเป็นการทลายอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยให้ชาวบ้านท้องถิ่นไปมาหาสู่กันได้ รวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเยี่ยมเยือน นำไปสู่การกระตุ้นการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

ทั้งนี้ การเดินทางด้วยรถยนต์ระหว่างอำเภอซวี่หย่งกับอำเภอเจิ้นสยงจะใช้เวลาน้อยลงจากเดิม 2 ชั่วโมง 30 นาที เหลือเพียง 1 นาทีเท่านั้น

คำว่า “จีหมิง” หมายถึง “เสียงไก่ขัน” ในภาษาจีน ซึ่งเป็นเสียงที่ชาวบ้านในพื้นที่หุบเขารอยต่อ 3 มณฑลมักได้ยินกันจนชินหูในอดีต กลายเป็นชื่อเรียกพื้นที่ละแวกนี้ก่อนจะถูกหยิบมาตั้งเป็นชื่อสะพานแห่งใหม่