แฉ ส.ส.ภูมิใจไทย เสียบบัตรแทนกัน! มีชื่อโหวตงบประมาณ 63 แต่ตัวอยู่สุวรรณภูมิ

แฉ ส.ส.ภูมิใจไทย เสียบบัตรแทนกัน! มีชื่อโหวตงบประมาณ 63 แต่ตัวอยู่สุวรรณภูมิ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาธิปัตย์ นำเอกสารบันทึกการประชุมวันที่สภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในวาระที่สอง เมื่อวันที่ 11 ม.ค. มาเปิดเผยว่า นางนาที รัชกิจประการ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้อยู่ในการประชุมครั้งนั้น แต่ปรากฏชื่อว่าลงมติเป็นรายมาตรา ทั้งที่นางนาทีเดินทางไปยังประเทศจีน ซึ่งหากไล่เรียงตามเวลาแล้ว

นักการเมืองรายนี้ อ้างว่า นางนาที ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 15:28 น.วันที่ 11 ม.ค. และปรากฏชื่อนางนาที ลงมติโหวตมาตรา 49 ในเวลา 15:46 น. วันเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่นางนาที จะอยู่ในห้องประชุมสภาฯ ในขณะนั้น

นายนิพิฎฐ์ กล่าวต่อไปว่า การเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีการเตรียมตัว อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ที่สนามบิน ทำให้เห็นได้ว่าชื่อที่ปรากฏในการลงมติมาตราต่างๆของ นางนาทีย้อนไป 1 ชั่วโมงเป็นการกดบัตรแทนกันอย่างแน่นอน

ทั้งนี้เมื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการลงคะแนนจากเว็บไซต์รัฐสภา พบว่า นางนาทีมีชื่อลงคะแนนครั้งสุดท้ายใน มาตรา 49 ที่เกี่ยวกับงบประมาณด้านแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งลงคะแนนเมื่อเวลา 15:49 น. จริง และหลังจากนั้นก็ไม่มีชื่อของนางนาทีปรากฏอีกเลย

ส่วนการเสียบบัตรแทนกัน เคยเป็นสาเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ "ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ..." หรือที่เรียกกันว่า ร่าง พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ที่จะนำเงินมาสร้างรถไฟความเร็วสูงในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องยุติลงมาแล้ว