รมช.ศธ.มั่นใจ มาตรการสั่งปิดรร.ทุกแห่ง ไม่ช่วยลดการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ เชื่อว่ามาตรการอให้นักเรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ มาตรการสั่งปิดโรงเรียนไม่สามารถลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และเห็นว่าการอนุญาตให้นักเรียน คนทำงาน ลาหยุดได้โดยไม่นับเป็นวันลา จะช่วยลดการแพร่ะระบาดได้มากกว่า นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในสถานศึกษา หลังคณะรัฐมนตรีไม่ให้ปิดโรงเรียนทั้งหมดว่า กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการให้สถานศึกษาคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง และหากพบมีอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีความเสี่ยง ให้หยุดเรียนทันที ไม่นับเป็นวันลาหรือวันขาด รวมทั้งให้ผู้ปกครองลาหยุดเพื่อดูแลในกรณีเด็กเล็กได้ และหากหยุดหลายวันโรงเรียนต้องช่วยสอนเสริมเพื่อลดปัญหาเรียนไม่ทัน มั่นใจว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้ ส่วนการสั่งปิดโรงเรียนทั่วไปทุกแห่ง มองว่าไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เพราะสถานศึกษาบางแห่ง มีผู้ติดเชื้อไม่มาก และในพื้นที่ห่างไกล มีโอกาสติดเชื้อน้อย ส่วนมาตรการสั่งปิดสถาบันกวดวิชาระหว่างวันที่ 13-28 กรกฎาคมนี้ รวม 2 สัปดาห์ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า เป็นแนวทางป้องกันที่ดีที่สุด เพราะสถานบันกวดวิชาเป็นแหล่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีการหารือกับสถาบันกวดวิชาในวันพรุ่งนี้ ได้รับการยืนยันว่า สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างเคร่งครัด ทั้งการดูแลความสะอาด คัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนและปรับปรุงห้องเรียนไม่ให้แออัด รัฐบาลอาจพิจารณาให้โรงเรียนกวดวิชาเปิดเรียนเร็วขึ้น แต่หากไม่ให้ความร่วมมือ จะถือว่าเป็นความผิด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด