รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการอบรมหลักสูตร การผลิตปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน วันนี้(15 กค) นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การผลิตปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตร(พืชสวน) อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานประมาณ 2,000 คน ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมทางด้านการเกษตรแบบครบวงจร และสุดยอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการเกษตร มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ปาล์ม จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่ผลิตต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันจำหน่าย นิทรรศการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการปัจจัยการผลิต นิทรรศการการผลิตไบโอดีเซล นิทรรศการเกี่ยวเนื่องกับเครื่องจักกลทางการเกษตร นิทรรศการการผลิตยางพารากิจกรรมสปาสมุนไพร และกิจกรรมการประกวดกล้วยไม้นานาพันธุ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด