จีนเบรกวิธี ช็อกไฟฟ้าเด็กติดเน็ต

ไชน่าเดลี่รายงานวันที่ 14 ก.ค. ว่า กระทรวงสาธารณสุขจีนสั่งระงับการรักษาโรคเสพติดอิน เตอร์เน็ตด้วยวิธีไฟฟ้าบำบัด หรือ อิเล็กโทรช็อก กับวัยรุ่นติดอินเตอร์เน็ต เพราะยังไม่ได้พิสูจน์ว่า เป็นวิธีที่ปลอดภัย เหมาะสม หรือจะมีผลข้างเคียงอื่นๆ หรือไม่

คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกระทรวงได้รับแจ้งว่า มีคลินิกในเมืองหลินยี่ มณฑลชานตงใช้วิธีดังกล่าวบำบัดวัยรุ่นผู้เสพติดอินเตอร์เน็ต ขณะที่นางหยาง ซือหยุน พนักงานของคลินิก กล่าวว่า ทาง คลินิกได้หยุดการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว หลังจากกระทรวงมีคำสั่ง นางหยางชี้แจงด้วยว่า วิธีดังกล่าวทางดร.หยาง หย่งซิน เป็นผู้ริเริ่มใช้ ไม่ได้ใช้แต่กระแสไฟฟ้าบำบัดอย่างเดียว ยังมีขั้นตอนที่สำคัญอื่นๆ ด้วย ทั้งทางการแพทย์ และทางจิตวิทยา

ก่อนหน้านี้ ไชน่าเดลี่รายงานว่า มีเด็กวัยรุ่นราว 3,000 คนถูกบังคับมาเข้ารับการบำบัดเป็นเวลา 4 เดือน ผู้ปกครองต้องลงนามอนุญาตให้คลินิกใช้กระแสไฟฟ้าช็อกเด็กได้ โดยคิดราคารักษา 30,000 บาทต่อเดือน ขณะที่จีนมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตราว 300 ล้านคน มีผู้เสพติดจำนวนมาก

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด