บ่ายนี้ฝุ่นยังฟุ้ง ค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน 44 จุดทั่วกรุง แนะเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

บ่ายนี้ฝุ่นยังฟุ้ง ค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน 44 จุดทั่วกรุง แนะเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 19 ม.ค. 2563 กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้ง 54 สถานี เมื่อเวลา 07.00 น. พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองตรวจจำนวน 54 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 43–89 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่จากช่วงเช้า โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 44 พื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ คพ.ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ" อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ ประชาชนสามารถติดตาสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ bangkokairquality.com