“ม่อนแจ่ม” ยังเปิดทุกวัน! กลุ่มผู้ประกอบการฯ ออกแถลงการณ์เดินหน้าให้บริการปกติ

“ม่อนแจ่ม” ยังเปิดทุกวัน! กลุ่มผู้ประกอบการฯ ออกแถลงการณ์เดินหน้าให้บริการปกติ
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่มออกแถลงการณ์ เดินหน้าให้บริการตามปกติ แจงอยู่ในพื้นที่ม่อนแจ่มก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม และได้รับอนุญาตครอบครองทำประโยชน์ถูกต้อง 

จากกรณีประกาศของอำเภอแม่ริมสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก-รีสอร์ท ที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตตามกฎหมายได้ ให้ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจภายใน 30 วัน นับแต่ออกประกาศ

>>  สั่งปิดรีสอร์ทบน "ม่อนแจ่ม" ทั้งหมดภายใน 30 วัน เหตุบุกรุกป่าสงวน

ล่าสุด วันนี้ (18 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชิต เมธาอนันต์กุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ได้ออกแถลงการณ์ในนามชาวม่อยแจ่ม ชี้แจงการเปิดบริการรับนักท่องเที่ยวม่อนแจ่ม ฉบับที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศของอำเภอแม่ริม เรื่อง ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 15 ม.ค.2563 และที่เป็นข่าวนั้น

ชาวบ้านม่อนแจ่มได้รับความเดือดร้อนมากจากคำสั่งดังกล่าว ขาดความมั่นคงในการดำรงชีพ ขาดรายได้ที่ใช้จ่ายใน

ครอบครัว การที่จะไปประกอบเกษตรกรรมก็ขาดแคลนน้ำ ราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกต่ำ ด้วยคำสั่งดังกล่าวที่ทางอำเภอแม่ริมประกาศอันเป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อน เนื่องจากมีหลายข้อความที่ขัดและแย้งต่อข้อเท็จจริงและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏ ดังนี้

  1. พื้นที่ม่อนแจ่มมีการครอบครองทำประโยชน์และตั้งชุมชนมาก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม
  2. ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ม่อนแจ่ม ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาดั้งเดิม
  3. ราษฎรม่อนแจ่มทุกคนได้รับอนุญาตให้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยเป็นหนังสือ ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย.2541
  4. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ตได้ยื่นหนังสือตามคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 มีผลได้รับการคุ้มครองให้ได้รับ การยกเว้นโทษทางอาญา ตาม พ.ร.บ.โรงแรม, พ.ร.บ.ผังเมือง และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ส่วนพื้นที่นั้นอยู่ในระหว่างคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

ด้วยเหตุนี้ชาวม่อนแจ่มจึงขอวอนให้ภาครัฐ หากจะดำเนินการใดๆ อันเป็นการกระทบต่อประชาชน ควรคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำและการปฏิบัติชอบด้วยฎหมายเป็นหลัก และสิ่งสำคัญเมื่อผลของการกระทำจากภาครัฐที่ส่งผลทำให้ประชาชนเดือดร้อนจนไม่มีทางออก ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเดือนร้อนของประชาชน ฉะนั้น ชาวม่อนแจ่มจึงขอแจ้งต่อผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาพักผ่อนที่ม่อนแจ่ม ผู้ประกอบการทุกคนยังเปิดอยู่ทุกวัน