"สรรพากร" โชว์ล้ำ ใช้ "บล็อกเชน" คืน VAT นักท่องเที่ยวผ่านแอปฯ

"สรรพากร" โชว์ล้ำ ใช้ "บล็อกเชน" คืน VAT นักท่องเที่ยวผ่านแอปฯ

"สรรพากร" โชว์ล้ำ ใช้ "บล็อกเชน" คืน VAT นักท่องเที่ยวผ่านแอปฯ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังขับเคลื่อนสู่การเป็น Digital อย่างเต็มรูปแบบ จึงนำระบบเทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application ของกรมสรรพากรและพันธมิตร กรมศุลกากร สตม. ธ.กรุงไทย ได้ร่วมกันยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการคืนภาษีได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เพราะเป็นการคืนภาษีโดยทันที และยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าให้เพิ่มขึ้น เพราะไทยถือว่าเป็นดินแดนแห่งการช้อปปิ้ง

นอกจากนี้ในอนาคตเตรียมใช้ระบบบล็อกเชน เชื่อมโยงการทำงานทุกกรมในกระทรวงคลัง เพื่อปรับประสิทธิภาพจัดเก็บภาษี และเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในให้มากขึ้น เตรียมทำงานเชิงรุกดึงเอกชนให้เข้ามาร่วมโครงการให้มากขึ้นด้วย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จากท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง 10 แห่ง และตัวแทนให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกประเทศ ที่กรมสรรพากรได้อนุมัติ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2553-2562) พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นสูงถึงกว่า 6 เท่า จาก 352,000 ราย ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 2.6 ล้านราย ในปี 2562 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า จาก 10,900 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 46,000 ล้านบาท ในปี 2562

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวให้สามารถคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน มาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่าน “Application Thailand VRT” ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูลการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน Click เดียวตลอด 24 ชั่วโมง สามารถทำงานได้แบบ Paperless ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสถานะสินค้าที่ได้มีการนำออกนอกประเทศ และเปิด API ให้ร้านค้าสามารถส่งข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบ เพื่อการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรได้ นับว่าเป็นการพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวแบบ Digital เต็มรูปแบบ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การร่วมมือใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ผ่าน Application Thailand VRT นั้น ปัจจุบันพร้อมใช้งาน และธนาคารได้ร่วมกับกรมสรรพากรในการเชื่อมต่อกับร้านค้าต่างๆ โดยคาดว่าภายในไตรมาสแรกของปีนี้จะมีผู้ประกอบการร้านค้าอีกประมาณ 5,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ Vat Refund for Tourists พร้อมเข้าสู่ระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว

"การคืนภาษีผ่านแอปครั้งนี้ สร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะมีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบการได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวเลือกไว้ ไม่ว่าจะเป็น Alipay WeChat บัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี และยูเนี่ยนเพย์ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ร่วมลงนามกับบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมสรรพากร กรมศุลกากร ในการเพิ่มช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ Vat Refund for Tourists ภายใต้ภารกิจของกรมสรรมพากร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย"  นายผยงกล่าว

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook