"สรรพากร" โชว์ล้ำ ใช้ "บล็อกเชน" คืน VAT นักท่องเที่ยวผ่านแอปฯ

"สรรพากร" โชว์ล้ำ ใช้ "บล็อกเชน" คืน VAT นักท่องเที่ยวผ่านแอปฯ
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังขับเคลื่อนสู่การเป็น Digital อย่างเต็มรูปแบบ จึงนำระบบเทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application ของกรมสรรพากรและพันธมิตร กรมศุลกากร สตม. ธ.กรุงไทย ได้ร่วมกันยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการคืนภาษีได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เพราะเป็นการคืนภาษีโดยทันที และยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าให้เพิ่มขึ้น เพราะไทยถือว่าเป็นดินแดนแห่งการช้อปปิ้ง

นอกจากนี้ในอนาคตเตรียมใช้ระบบบล็อกเชน เชื่อมโยงการทำงานทุกกรมในกระทรวงคลัง เพื่อปรับประสิทธิภาพจัดเก็บภาษี และเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในให้มากขึ้น เตรียมทำงานเชิงรุกดึงเอกชนให้เข้ามาร่วมโครงการให้มากขึ้นด้วย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จากท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง 10 แห่ง และตัวแทนให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกประเทศ ที่กรมสรรพากรได้อนุมัติ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2553-2562) พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นสูงถึงกว่า 6 เท่า จาก 352,000 ราย ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 2.6 ล้านราย ในปี 2562 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า จาก 10,900 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 46,000 ล้านบาท ในปี 2562

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวให้สามารถคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน มาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่าน “Application Thailand VRT” ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูลการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน Click เดียวตลอด 24 ชั่วโมง สามารถทำงานได้แบบ Paperless ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสถานะสินค้าที่ได้มีการนำออกนอกประเทศ และเปิด API ให้ร้านค้าสามารถส่งข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบ เพื่อการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรได้ นับว่าเป็นการพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวแบบ Digital เต็มรูปแบบ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การร่วมมือใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ผ่าน Application Thailand VRT นั้น ปัจจุบันพร้อมใช้งาน และธนาคารได้ร่วมกับกรมสรรพากรในการเชื่อมต่อกับร้านค้าต่างๆ โดยคาดว่าภายในไตรมาสแรกของปีนี้จะมีผู้ประกอบการร้านค้าอีกประมาณ 5,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ Vat Refund for Tourists พร้อมเข้าสู่ระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว

"การคืนภาษีผ่านแอปครั้งนี้ สร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะมีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบการได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวเลือกไว้ ไม่ว่าจะเป็น Alipay WeChat บัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี และยูเนี่ยนเพย์ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ร่วมลงนามกับบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมสรรพากร กรมศุลกากร ในการเพิ่มช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ Vat Refund for Tourists ภายใต้ภารกิจของกรมสรรมพากร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย"  นายผยงกล่าว