วันที่ 15 กรกฎาคม 2552

* นิทรรศการศิลปนิพนธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษานิเทศศิลป์ สจล.ฉากที่ 23 ในระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 2552 โดยภายในงานจะมีผลงานทั้งการออกแบบสิ่งพิมพ์ โฆษณา สื่อ มัลติมีเดีย ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ พร้อมทั้งกิจกรรมการฉายหนังสั้น และในเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ก.ค. จะได้เสวนากับคุณเติมสิทธิ์ ศิริพานิช ช่างภาพ นิตยสาร Volume วันที่ 19 ก.ค. เสวนากับคุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (มะเดี่ยว) ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง วันที่ 25 ก.ค. เสวนากับคุณพงศธร ลิมานนท์ ผู้ก่อตั้ง Display E-gazine (ดิจิทัล แมกกาซีน) และ คุณญัฎฐพล ศุภวงศ์ นักออกแบบ โดยเปิดงานในวันที่ 17 ก.ค. เวลา 18.00 น.

* ประกวดภาพถ่ายดิจิทัล

ันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายระบบดิจิทัลเข้าประกวด ใน หัวข้อ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้แก่ คน สัตว์ พืช ตลอดไปจนถึงเห็ด รา ฯลฯ ผู้สนใจส่งภาพเข้า ประกวดทางไปรษณีย์ได้ที่สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท. 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซองว่า ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2552 โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2408 โทรสาร 0-2391-7261 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http: //www.ipst.ac.th/digitalphoto contest/

* ศพร.สอนทำเจลล้างมือ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน (ศพร.) กรุงเทพมหานคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการทำเจลล้างมือ ให้แก่ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยใช้เวลาการฝึกอบรม 1 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รู้ถึงส่วนผสมต่าง ๆในการทำเจลล้างมือ และครีมทากันยุง รู้ถึงสรรพคุณ ตลอดจนรู้แหล่งอุปกรณ์การทำ เจลล้างมือ สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) ถนนสุขุมวิท 36 กรุงเทพฯ โทร. 0-2390-2212, 0-2390-0264.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด