ยินดีต้อนรับร่วมประชุมรมต.ตปท.อาเซียน-ปท.คู่เจรจา

ธงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศคู่เจรจาถูกนำมาประดับบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร รวมทั้งถนนสายหลัก ในจังหวัดภูเก็ต เป็นการต้อนการผู้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด