สธ.เสริมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เสริมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ พร้อมยกเป็นวาระแห่งชาติทางการแพทย์ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข จัดเสริมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ออกไปช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่มีอาการวิกฤตในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทั่วไปเป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งยกเป็นวาระแห่งชาติทางการแพทย์ โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ทีมแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วย แพทย์ด้านโรคปอด โรคติดเชื้อและแพทย์เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ซึ่งแบ่งเขตการทำงานดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลดูแลภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่จังหวัดนครปฐมถึงประจวบคีรีขันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลภาคตะวันออกทั้งหมด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ดูแลส่วนภาคเหนือ เริ่มจากสระบุรีถึงนครสวรรค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นเรศวร เชียงใหม่ สงขลานครินทร์ ดูแลในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงคณะแพทย์จากวชิระพยาบาล กรุงเทพมหานคร และกองทัพบก สนันสนุนร่วมทีมดูแลผู้ป่วยด้วย พร้อมกันนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มหมายเลข 1422 จำนวน 10 คู่สาย เพื่อตอบข้อสงสัยแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่สามารถรักษาหายได้ หากได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น หญิงวัย 81 ปี ที่จังหวัดพิจิตร หญิงวัย 57 ปีที่มีอาการบอดบวมทั้ง 2 ข้าง ปอดปวมฉีกขาด ส่วนอีกรายเป็นผู้หญิงท้อง มีโรคประจำตัวธาลัสซีเมีย โดยทั้งหมดได้หายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด