ป้องพระพุทธรูป ตู้สีเหลืองคุ้มกัน

พล.ต.ต.นเรศ นันทโชติ ผบก.ภ.นครนายก เปิดเผยว่า โครงการตู้เหลืองคุ้มครองวัดและศาสนสถาน ที่วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ จ.นครนายก เปิดโครงการ ตู้เหลืองคุ้มครองวัดและศาสนสถาน โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดในพื้นที่จังหวัดนครนายกจำนวน 200 รูป ไวยาวัจกร ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจอาสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 600 คน ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการร่วมมือป้องกันดูแล คุ้ม ครองพระพุทธรูป วัตถุโบราณ สิ่งของที่มีค่าภายในวัด ศาสนสถาน ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกได้มอบตู้เหลืองให้แก่หัวหน้าสถานีตำรวจจำนวน 6 แห่ง เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมบรรยายพิเศษเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันคุ้มครองวัดและศาสนสถานแก่ผู้ร่วมประชุม

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด