บก.น.1-มท.ลงพื้นที่ตรวจปัญหาสนามหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ว่า ในวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 20.00 น. พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผบก.น.1 ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จะลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาสนามหลวงในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการปรับปรุงสนามหลวง เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งการค้าประเวณี อาชญากรรม ยาเสพติด และคนเร่ร่อน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด