ซูเปอร์โพลชี้ ประชาชนมอง ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนรัฐบาล

ซูเปอร์โพลชี้ ประชาชนมอง ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนรัฐบาล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ซูเปอร์โพล ประชาชน รู้สึกกลัวที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า ในสถานการณ์ปัจจุบัน 62.7 ชี้ยังไม่เหมาะเปลี่ยนรัฐบาล โดย 35.2% ควรให้เวลาอีก 2-3 ปี

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โอกาสรัฐบาลในสภาวะปัจจุบัน จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,105 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่าง วันที่9 – 10 มกราคม พ.ศ. 2563ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 51.3 รู้สึกกลัวที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า ในสภาวะปัจจุบัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31.5 ในผลสำรวจเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 และร้อยละ 47.8 ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่คนที่มีความหวังจะก้าวต่อไปลดลงจากร้อยละ 68.5 ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 มาอยู่ที่ร้อยละ 52.2 ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา และตกมาอยู่ที่ร้อยละ 48.7 ในการสำรวจครั้งล่าสุด

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนรัฐบาลในเวลานี้หรือไม่ ร้อยละ 62.7 เห็นว่ายังไม่เหมาะสม ในขณะที่ร้อยละ 14.4 ระบุว่าเหมาะสม และ ร้อยละ 22.9 ไม่มีความเห็น ตลอดจน เมื่อถามถึงระยะเวลาที่ให้โอกาสรัฐบาล ในสภาวะปัจจุบัน ร้อยละ 35.2 ให้เวลา 2 – 3 ปี, ร้อยละ 32.6 ให้เวลา 3 – 4 ปีขึ้นไป, ร้อยละ 26.7 ให้เวลา 1 – 2 ปี และร้อยละ 5.5 เท่านั้น ที่ให้เวลาน้อยกว่า 1 ปี โดยเมื่อจำแนกประชาชนออกตามจุดยืนทางการเมืองคือ สนับสนุนรัฐบาล ไม่สนับสนุนรัฐบาล และพลังเงียบ พบว่า กลุ่มที่เป็นพลังเงียบมากที่สุดคือ ร้อยละ 39.0 กลับมาให้เวลารัฐบาลแก้ปัญหานาน 3 -4 ปีขึ้นไป ในขณะที่ กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 37.1 และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลมีอยู่ร้อยละ 18.4