เฉลยปริศนาเหตุใดเกาหลีใต้สามารถลากคอ "ประธานาธิบดี" เข้าคุกได้เป็นว่าเล่น

เฉลยปริศนาเหตุใดเกาหลีใต้สามารถลากคอ "ประธานาธิบดี" เข้าคุกได้เป็นว่าเล่น

สาธารณรัฐเกาหลี หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เกาหลีใต้ เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ และมีประเทศญี่ปุ่นอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ มีพื้นที่ทั้งหมด 100,363 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 51,709,098 คน จัดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งๆ ที่เพิ่งได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2491 หรือเพียง 71 ปีเท่านั้น

ปัจจุบันเกาหลีใต้มีการพัฒนาทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งที่สุดในทวีปเอเชีย โดยมีการประกาศให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นสาธารณรัฐที่ 6 เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งล่าสุดขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยที่พรรคการเมืองทั้งหลายของเกาหลีใต้ได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีชอน ดู-ฮวาน จัดการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชน โดยประธานาธิบดีจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว (5 ปี) และให้มีการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นอิสระเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญที่ได้รับการแก้ไข ยังได้ยกเลิกอำนาจการยุบสภาของประธานาธิบดี และให้รัฐสภามีอำนาจหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล รวมทั้งระบุว่ากองทัพต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

เชื่อไหมครับว่าหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2530 แล้ว มีอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถึง 5 คนถูกจับกุมฟ้องร้องด้วยคดีอาญา ต้องติดคุกหรือฆ่าตัวตายจากจำนวนประธานาธิบดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมารวม 7 คน และปัจจุบันนี้มีอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่ยังมีชีวิตอยู่ 4 คนแต่กลับต้องอยู่ในคุกยาว 15-24 ปี ถึง 2 คน แบบว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

รายนามของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่ต้องติดคุกและฆ่าตัวตายเพื่อหนีคดีมีดังนี้

1. อดีตประธานาธิบดีชอน ดู-ฮวาน เป็นนายทหารระดับนายพล ทำรัฐประหารและสั่งการสังหารหมู่ที่นครกวางจู (สถานที่ที่ไผ่ ดาวดิน ได้รับรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชน) ครั้งแรกเขาได้รับโทษถึงประหารชีวิตจากศาลชั้นต้น แต่ในที่สุดศาลฎีกาลงโทษให้เขาถูกจำคุกตลอดชีวิต ต่อมาว่าที่ประธานาธิบดีคิม แด-จุงที่เคยถูกชอน ดู-ฮวานตัดสินประหารชีวิตมาก่อน ขอให้ประธานาธิบดีคิม ยอง-ซัมอภัยโทษปล่อยตัวให้ชอน ดู-ฮวานออกจากคุก แต่ยังคงโทษปรับจากทรัพย์สินที่โกงรัฐไป ทำให้ชอน ดู-ฮวานและครอบครัวยังต้องถูกตามค้นหาทรัพย์มาชดใช้ให้กับรัฐจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2563 ที่จะถึงนี้เป็นปีสุดท้าย

2. อดีตประธานาธิบดีโน แท-อู ผู้เป็นนักเรียนนายร้อยทหารบกรุ่นเดียวกับชอน ดู-ฮวาน ถูกฟ้องร้องกล่าวโทษพร้อมกัน แต่โน แท-อูถูกตัดสินจำคุก 22 ปี 6 เดือน ต่อมาก็ได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวพร้อมกับชอน ดู-ฮวาน แต่ยังคงโทษปรับจากทรัพย์สินที่โกงรัฐไป ทำให้โน แท-อูและครอบครัวยังต้องถูกตามค้นหาทรัพย์มาชดใช้ให้กับรัฐจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2563 ที่จะถึงนี้เป็นปีสุดท้าย

South Korean President Roh Moo-Hyun (C) walks into a room with his predecessors Kim Dae-Jung (L), Kim Young-Sam (2L) and Chun Doo-Hwan (R)อดีตประธานาธิบดีโน มู-ฮยอน (กลาง) คิม แด-จุง (ซ้าย) คิม ยอง-ซัม (ที่ 2 จากซ้าย) และชอน ดู-ฮวาน (ขวา)

3. อดีตประธานาธิบดีโน มู-ฮยอน หลังสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งได้เพียง 14 เดือนก็ถูกอัยการสอบสวนว่ารับสินบน แต่ระหว่างการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นเขาก็ไปกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายเสียก่อน

4. อดีตประธานาธิบดีลี มยอง-บัก หลังสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ก็ถูกจับกุมเพื่อฟ้องศาลฐานรับสินบนและฉ้อโกงรัฐระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และถูกตัดสินจำคุก 15 ปี ปัจจุบันยังคงรับโทษอยู่

อดีตประธานาธิบดีลี มยอง-บักอดีตประธานาธิบดีลี มยอง-บัก

5. อดีตประธานาธิบดีปาร์ก กึน-ฮเย ผู้เป็นลูกสาวของจอมเผด็จการปาร์ก จอง-ฮี ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี พ.ศ. 2556 และดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงปี พ.ศ. 2560 ก็ถูกรัฐสภาฟ้องร้องกล่าวโทษ และศาลรัฐธรรมนูญลงมติเป็นเอกฉันท์ปลดเธอออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีและจำคุกเธอ 24 ปีจากความผิดฐานคอร์รัปชันหลายกระทง ปัจจุบันยังคงรับโทษอยู่

อดีตประธานาธิบดีปาร์ก กึน-ฮเยอดีตประธานาธิบดีปาร์ก กึน-ฮเยเหตุผลที่อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ต้องติดคุกกันเป็นว่าเล่น เนื่องจากประชาชนเกาหลีใต้ตระหนักได้ดีถึงความจริงที่ประจักษ์แจ้งในตัวของมันเองว่า “อำนาจเป็นของแปลก หากใครได้อำนาจมากๆ และนานๆ แล้วจะเป็นบ้าไปทุกคน” ดังนั้นจึงพร้อมใจกันร่างรัฐธรรมนูญในแบบที่ให้มีการคานอำนาจกันระหว่างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ให้สอบทานกันได้อยู่ตลอดเวลา และผู้ที่จะเข้าอยู่ในอำนาจทั้งสามนี้ต้องมีที่มาที่ไปอันยึดโยงกับประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ส่วนอำนาจตุลาการนั้นผู้พิพากษา/ตุลาการจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี แต่ต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภา

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีผู้มีอำนาจมากกว่าใครเนื่องจากเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มีอำนาจเต็มนั้น ให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียวคือ 5 ปีเท่านั้น โดยการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันก็ส่งผลให้เกิดประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง และนำพาประเทศเกาหลีให้รุ่งเรืองก้าวหน้าดังปาฏิหาริย์ในช่วง 32 ปีของการใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2530

ครับ! ต้องแก้ไขที่รัฐธรรมนูญก่อนเป็นอันดับแรก หากต้องการให้ประเทศชาติพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปได้ดั่งบทเรียนจากเกาหลีใต้นั่นเอง