กทม.สั่งการ 9 รพ.ในสังกัด ใช้ยาทามิฟลูรักษาผู้ป่วยมีอาการบ่งชี้เป็นหวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร สั่งการ 9 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ทำการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการบ่งชี้ว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยให้ใช้ยาทามิฟลูในการรักษาทันที นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการประชุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า จากที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลตากสิน ได้ร่วมประชุมประเมินสถานการณ์ เพื่อหาแนวทางควบคุม และวิธีรักษา ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ทางโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง จะให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการบ่งชี้ว่าติดเชื้อ H1N1 ด้วยยาทามิฟลู (Tamiflu) ทันที โดยไม่ต้องรอผลการวินิจฉัย เนื่องจากโรคดังกล่าว หากรักษาไม่ทัน ผู้ป่วยมักติดเชื้อที่ปอดทำให้ปอดบวม หรือที่เรียกว่า ภาวะนิวโมเนีย ซึ่งยาที่ให้มี 2 รูปแบบ คือ แบบแคปซูล ชื่อโอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) และแบบยาพ่นจมูกชื่อซานามิเวียร์ (Zanamivir) แต่สำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีอาการอื่นร่วม หรืออาการบ่งชี้ไม่ชัดเจนต้องทำการรักษาตามอาการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า นับตั้งแต่ที่โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้มีการแพร่เชื้อ กรุงเทพมหานครเดินหน้าปฎิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งการป้องกันการแพร่ระบาด และด้านการรักษา ซึ่งหากประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือที่ดี เริ่มตั้งแต่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไข้ ไอ หรือจาม ทานของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และออกกำลังกายเสมอ ก็เชื่อว่าจะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ หรืออย่างน้อยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะไม่รุนแรงกว่าที่เป็นอยู่

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด