ลือสนั่น! เตรียมดัน ทิม พิธา ขึ้นหัวหน้าพรรค หากอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ

ลือสนั่น! เตรียมดัน ทิม พิธา ขึ้นหัวหน้าพรรค หากอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ

มีกระแสข่าวเผยแพร่ในสื่อหลายสำนักว่า พรรคอนาคตใหม่เตรียมทางออกกรณีที่พรรคถูกยุบไว้เบื้องต้นแล้ว

โดยแนวทางแรก คือ ให้ส.ส.ย้ายไปสังกัดพรรคที่มีอยู่เดิม นั่นคือ พรรคสามัญชน แต่สมาชิกในพรรคยังมีความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งหลายคนยังมีความกังวลเกี่ยวกับแนวคิดและอุดมการณ์ของพรรคดังกล่าว

ขณะที่อีกแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้สูงมาก คือ การตั้งพรรคใหม่ แล้วผลักดันให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ อยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่ได้เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

>> ทิม พิธา ส.ส. อนาคตใหม่ โกยเสียงชื่นชม อภิปรายสร้างสรรค์ รัฐมนตรีอนุพงษ์ลั่นข้อมูลเป๊ะ

>> ซูเปอร์โพลให้คะแนน 7 ปมแถลงนโยบาย ยก "ทิม พิธา" เป็นดาวสภา

สำหรับชื่อพรรคใหม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใด แต่ก็มีโอกาสที่จะหันกลับไปใช้ชื่อ พรรคพลเมืองใหม่ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการใช้ชื่อพรรคว่า อนาคตใหม่ เคยพิจารณานำมาใช้ แต่กลัวว่าชื่อมีความใกล้เคียงกับชื่อ พรรคพลเมืองไทย ที่มีนายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค จนทำให้ประชาชนเกิดความสับสน นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงชื่อ พรรควิสัยทัศน์ใหม่ อีกด้วย

ทั้งนี้ กระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินเป็นจำนวนกว่า 191 ล้านจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่บัญญัติเอาไว้ว่า"ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

ซึ่งมาตรา 92 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง บัญญัติว่า "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น"

>> กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่! ปมกู้เงินธนาธร 191 ล้าน

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ มีทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

 1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค (พ้นสภาพ ส.ส.)
 2. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค
 3. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค
 4. ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค
 5. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค
 6. รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 7. พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค
 8. ไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 9. นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิก (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 10. สุนทร บุญยอด กรรมการบริหาร (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 11. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหาร
 12. สุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหาร
 13. เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหาร
 14. ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหาร (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
 15. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหาร