11 งูเห่า ส.ส.ฝ่ายค้าน เอื้อรัฐบาล จนได้โหวตคว่ำคณะกรรมาธิการ ม.44

11 งูเห่า ส.ส.ฝ่ายค้าน เอื้อรัฐบาล จนได้โหวตคว่ำคณะกรรมาธิการ ม.44
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายค้านอย่างน้อย 10 คน สร้างปรากฏการณ์ในวันนี้ (4 ธ.ค.) ด้วยการเสียบบัตรประจำตัวของ ส.ส. ระหว่างการนับองค์ประชุมเพื่อ "นับคะแนนใหม่"  ในการตั้งหรือไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความพยายามของการนับคะแนนใหม่ของฝ่ายรัฐบาลสำเร็จ

ส.ส. 7 คน จากกลุ่มนี้ นอกจากเสียบบัตรแล้ว ยังออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย ได้แก่  

  1. พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา พรรคอนาคตใหม่ จ.จันทบุรี (งดออกเสียง)
  2. นายจารึก ศรีอ่อน พรรคอนาคตใหม่ จ.จันทบุรี (งดออกเสียง)
  3. นายภาสกร เงินเจริญกุล พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ไม่เห็นด้วย)
  4. นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ไม่เห็นด้วย)
  5. นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ไม่เห็นด้วย)
  6. นายสุภดิช อากาศฤกษ์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ไม่เห็นด้วย)
  7. นายอนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ จ.ปัตตานี (งดออกเสียง)

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ส.ส. พรรคเพื่อไทย 3 คน คือ นายขจิตร ชัยนิคม จ.อุดรธานี นางสาวพรพิมล ธรรมสาร จ.ปทุมธานี และ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ กรุงเทพมหานคร เสียบบัตรเอาไว้ แต่ไม่ได้ออกเสียงใดๆ เลย

ส่วนนางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ตัวแทนของประชาชนชาวเมืองพัทยา จากพรรคอนาคตใหม่ มีรายงานว่าไม่แสดงตัวเป็นองค์ประชุม แต่กลับออกเสียงโหวตด้วย แม้โหวตเห็นด้วยกับมติของฝ่ายค้าน ให้ตั้งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวก็ตาม

ซึ่งผลการนับคะแนนใหม่ในวันนี้ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว มีคะแนน 244 คะแนน ขณะที่เห็นด้วยให้ตั้งมีเพียง 5 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง รวม 255 เสียง

ย้อนปมสภาฯ ล่ม

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว ด้วยคะแนน 234 ต่อ 230 คะแนน ทำให้ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลยื่นญัตติให้นับคะแนนใหม่ เพราะคะแนนโหวตห่างกันไม่ถึง 25 คะแนน ทำให้ ส.ส. ฝ่ายค้านไม่พอใจ ที่รัฐบาลแพ้โหวตแต่กลับไม่ยอมแพ้ จะพลิกมติให้ชนะให้ได้

>> รัฐบาลแพ้โหวตฉิวเฉียด 4 เสียง มติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบ ม.44

เหตุนี้ทำให้ฝ่ายค้านเดินออกจากห้องประชุมเมื่อมีการนับจำนวน ส.ส. เพื่อตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนับคะแนนใหม่ เพื่อให้นับคะแนนใหม่ไม่ได้ เป็นผลให้เกิดเหตุการณ์สภาฯ ล่ม เป็นครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

>> ประชุมสภาฯ ล่มอีกแล้ว! ชวนเดินลงบัลลังก์ หลัง ส.ส. แสดงตัวแค่ 240 ไม่ถึงครึ่ง

วันต่อมา (28 พ.ย.) เมื่อจะมีการนับคะแนนใหม่ ฝ่ายค้านก็พร้อมใจไม่เสียบบัตรเพื่อให้จำนวน ส.ส. มีไม่ถึงครึ่งหนึ่ง หรือไม่ครบองค์ประชุม เช่นเดิม ทำให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มเป็นครั้งที่ 2 และนับคะแนนใหม่ไม่ได้เสียที

ถึงอย่างนั้น ระหว่างการนับองค์ประชุมใหม่ในช่วงเย็นวันนี้ (4 ธ.ค.) แม้ฝ่ายค้านเดินออกจากห้องประชุมไปแล้ว แต่กลับมี ส.ส. เสียบบัตรแสดงตัวถึง 261 คน ซึ่งมากกว่าเสียงของฝ่ายรัฐบาล เท่ากับว่ามี ส.ส. ฝ่ายค้านบางคนเสียบบัตรเพื่อให้องค์ประชุมครบ จนสามารถนับคะแนนใหม่ได้